Clean Nature

Clean Nature vill förändra sättet vi ser på rening av mark och vatten.

Vi erbjuder unika kostnadseffektiva helhetslösningar för växtbaserad mark- och vattenrening.

Metoderna bygger på världsledande forskning och erfarenhet.

0

Förorenade områden

Växtbaserad mark- och vattenrening är det i särklass mest miljövänliga och kostnadseffektiva sättet att rena dessa förorenade områden.

0

Ton giftigt avfall

Gruvindustrin står för ca 75% av allt giftigt avfall. Clean Natures våtmarksmetod återskapar naturen snabbare till en lägre kostnad.

Smarta växter!

Växter kan ta upp nästan vilken förorening som helst – men det gäller att välja rätt växt och klon.

Optimerad rening

Vi har kunskapen om vilka växter som passar till vilka föroreningar och hur växterna ska odlas.

Marksanering

Växtbaserad mark- och vattenrening är mest miljövänligt och kostnadseffektivt.

PFAS

Unik växtbaserad metod för PFAS-rening bygger på odling av utvalda smarta vattenväxter.

Gruvdeponier läcker gifter

Clean Nature erbjuder en ekologiskt hållbar metod för sluttäckning av gruvdeponier.

Förorenat dagvatten

Växter har en fantastisk förmåga att bryta ned föroreningar som annars hamnar i vattendragen.

Kontakta oss gärna så diskuterar vi fram smarta, gröna och kostnadseffektiva lösningar för era behov!