Halvgräs, utseendet är typiskt för de växter som används i projektet.