Clean Nature vill förändra sättet vi ser på rening av mark och vatten!

Vi erbjuder unika helhetslösningar för växtbaserad mark- och vattenrening som bygger på världsledande kunskap från den allra senaste forskningen.

Miljöbranschen kan beskrivas som ung, växande och smutsig! Det sistnämnda är naturligtvis provokativt men inte desto mindre sant.

Huvuddelen av de pengar vi praktiskt satsar på rening av miljön går till grävskopor, schaktmaskiner och lastbilar som ska flytta jordmassor. Vi använder också stora mängder kemiska medel som ska rena vårt vatten och den jord man tycker är värd att rena och vi anlägger stora deponier som ska slutförvara förorenad mark under de närmaste århundradena.

Clean Nature kan göra på ett annat sätt! Vi använder oss av ekologiska, växtbaserade metoder.

Smart användning av växter kan ta hand om och återställa stora delar av vår förorenade natur. Massor av kunskap och många metoder finns redan. Den forskning som pågår är framgångsrik, ibland t o m sensationell.

Team