Växtbaserad mark- och vattenrening är det mest miljövänliga och kostnadseffektiva sättet att rena giftiga och förorenade områden.

Här kan du läsa exempel där Clean Nature kan erbjuda banbrytande lösningar som bygger på 10-tals år av forskning och utveckling.

PFAS-rening
Marksanering
Täckning av gruvdeponier
Dagvattenrening