Växter har en fantastisk förmåga att ta upp och bryta ned föroreningar och gifter som annars hamnar i våra vattendrag. Clean Nature kan anlägga den rätta dammen eller våtmarken med smarta växter som effektivt renar vattnet från oönskade föroreningar och gifter.

Städer har problem med förorenat dagvatten som rinner rakt ut i vattendrag via rörsystem. Förorenat dagvatten orsakar övergödning och föroreningar i närliggande sjöar och hav.

Anläggningar med smarta växter kan åtgärda problemen

I långsamt rinnande vatten sedimenteras gifter och föroreningar. Flytande våtmarksväxter med sin rotgardin filtrerar vattnet och stimulerar tillväxt av mikroorganismer som renar vattnet innan det släpps ut i närliggande vattendrag.