Växtbaserad mark- och vattenrening är det i särklass mest miljövänliga och kostnadseffektiva sättet att rena giftiga och förorenade områden. Enligt Naturvårdsverket är 80.000 områden i Sverige så förorenade att de måste åtgärdas. Ytterligare 60.000 områden håller på att undersökas.

Samhället spenderar varje år miljardbelopp för att sanera giftiga och förorenade områden. Huvuddelen av alla åtgärder görs med metoder som inte är vare sig ekonomiskt eller miljömässigt hållbara. En vanlig saneringsmetod idag är att gräva upp och dumpa giftiga massor på långtidsdeponier.

Det går att dra ner andelen jordmassor som fraktas till långtidsdeponier till en bråkdel!

Huvuddelen, av de totalt 80.000 områdena som är identifierade, kan åtgärdas med hjälp av ekologisk mark- och vattenrening.


Enligt Tommy Landberg, forskare vid Stockholms Universitet, skulle man t ex kunna dra ner andelen jordmassor som fraktas till långtidsdeponier till en bråkdel, mot dagens, om man inför ett ekologiskt synsätt på marksanering.

Ekologiska metoder kostar en bråkdel av dagens metoder och en omställning skulle innebära att betydligt fler områden kan saneras samtidigt som man gör saneringen betydligt mer miljövänlig.

Växtbaserad mark- och vattenrening är det i särklass mest miljövänliga och kostnadseffektiva sättet att rena giftiga och förorenade områden.