PFAS är ett av vår tids värsta miljögifter!

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impreg­nerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläcknings­skum.

Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronik­industrin. De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används i låga halter i många produkter.

Vi vet att det orsakar cancer, reproduktions- och leverskador.

Det är ett stort hot mot vårt dricksvatten i flera kommuner och i bl.a Vättern innehåller fisk och kräftor så mycket PFAS att allmänheten avråds från konsumtion.

Smarta vattenväxter ger sensationellt resultat!

Clean Natures växtbaserade metod för PFAS-rening bygger på odling av utvalda smarta vattenväxter som odlas i grunda vattendrag eller anlagda våtmarker.
Metoden är ett resultat av flerårig forskning och resultaten är banbrytande. Metoden kan rena vattnet nästan till 100%. Mycket små mängder kommer att finnas kvar efter rening.

Det finns dessutom starka indikationer på att växterna faktiskt bryter ned och förintar stora delar av den PFAS som tagits upp av växten.

Eftersom PFAS hittills har betraktats som onedbrytbart i naturen är de inledande forskningsresultaten naturligtvis oerhört intressanta, säger Maria Greger, forskare vid Stockholms universitet.

Metoden kommer göra det möjligt att hantera denna typ av föroreningar både billigare och mycket effektivare!