PFAS är ett av vår tids värsta miljögifter!

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, kan finnas i impregnerade textilier, impregnerat papper, rengöringsmedel och brandsläckningsskum.

Ämnena finns även i produkter som används i verkstads- och elektronikindustrin. De högfluorerade ämnena används eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De används i låga halter i många produkter. Vi vet att det orsakar cancer, reproduktions- och leverskador.

Det är ett stort hot mot vårt dricksvatten i flera kommuner och i bl a Vättern innehåller fisk och kräftor så mycket PFAS att allmänheten avråds från konsumtion.

Clean Natures växtbaserade metod för PFAS-rening bygger på odling av utvalda smarta vattenväxter som odlas i grunda vattendrag eller anlagda våtmarker.

Metoden är ett resultat av flerårig forskning och resultaten är banbrytande.