Clean Nature optimerar effekterna av en ekologisk reningsåtgärd med hänsyn till markförutsättningar och klimat.

Vi ger detaljerade prognoser på effekterna och tidsåtgången av en ekologisk miljöåtgärd.

Växter tar upp nästan vilken förorening som helst – men det gäller att välja rätt växt och klon!

En klon kan vara fantastisk på att utvinna DDT men oförmögen att plocka upp koppar, samtidigt kan en annan klon av samma växt ha helt motsatta egenskaper.

För dig och mig ser växterna likadana ut – men deras egenskaper för mark- och vattenrening kommer att vara dramatiskt olika.

Vi har kunskapen om vilka växter som passar till vilka föroreningar och hur dessa växter ska odlas för att ge ett optimalt och kostnadseffektivt resultat.

Clean Nature kan ta ett helhetsansvar för alla delar i processen och utfärdar resultatgaranti.
– Provtagning och analys av föroreningar
– Fördjupade analyser och testodlingar för att anpassa och optimera metoden med hänsyn till lokala förutsättningar
– Val av växter med optimala egenskaper samt vid behov förodling av specifika växtkloner
– Beräkning, dimensionering och design av odlingar med hänsyn till efterfrågad funktion och krav på utseende
– Praktisk odling
– Regelbunden skötsel och resultatuppföljning
– Skörd och borttagning av växtmassor